Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

HARDiš ye?

Meklējumos pēc mājaslapas dizaina izstrādātāja.

Posted (edited)

suhh, Kā pēc virsraksta noprotat tiek meklēts mājaslapas dizaineris. 
Pieprasījums ir ar atalgojumu jo labāka web kvalitāte jo lielāks atalgojums! ( Vidēji 100€ )
Apmaksas veids - Paypal + tiek apmaksāts "fees" naudas izņemšanā no paypal konta. 
Drošai personai tiks veikta pirmā iemaksa ( lai dotu boostu dizaina viedošanā, un drošības sajūtu. )
Sīkākai informācijai sazināties šeit pat gazā, vai info@confront.lv
Tas arī īsumā viss. Varu pateikt ka dizains būs "Gaming based"
with all due respect hardiš is out skrāaaaa.

Edited by HARDiš ye?
-3

Share this post


Link to post
Share on other sites

ieteiktu djkikisu bet saubos vai vins pa tik mazu summu kautko kodetu.

-2

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, pecis5 said:

ieteiktu djkikisu bet saubos vai vins pa tik mazu summu kautko kodetu.

Kikisa nav dizaineris.

@BOTNAME. @marcisbee Hvz, kas vēl prot labi zīmēt.

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Paldies par ieteikumiem.

P.S tiem kas spiež - , es jūs nesaprotu... 

TC.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.