Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

apsargs

Csgo host

Ja priekš Latvijas spēlētājiem, tad izmanto kādu no Lietuvas VPS. Cik reiz esmu ņēmis, nekad nav bijušas problēmas, pats sainstalē un viss.

7

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2017.12.8. at 7:35 PM, Alex's said:

Itaps jau nu tiešām ir tā pati labākā izvēle. Kāds nodosso kādu serveri, lago arī tavs un visi pārējie, kas atrodas uz itap hosta. 

Pirms atsrīdi ievieto pierādijumus! P.s visu ko var pateikt!

-10

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Dragons said:

Pirms atsrīdi ievieto pierādijumus! P.s visu ko var pateikt!

Cik tev ITAP maksā mēnesī, lai tu tikai labu par viņiem runātu?

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Dragons said:

Pirms atsrīdi ievieto pierādijumus! P.s visu ko var pateikt!

Tepat has ir vairākas sūdzības par itap hostinga klavitāti :) Bet tā ja ir nauda pietiekami var ņemt no teienes: https://dathost.net

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2017.12.14. at 0:30 PM, sLIDe said:

Cik tev ITAP maksā mēnesī, lai tu tikai labu par viņiem runātu?

Hmmm necik :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now