Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Kwaithex

if($query_successful) mindfuck.

Sveiki.

Es nesaprotu, vai nu esmu pilnīgs zābāks, vai kas te tagad notiek? Vai kādam no jums ir gādījies tā, ka query tiek izpildīts, taču, kad veic pārbaudi, atgriež false, kaut gan jābūt 100% true?

$query = $this->db->query("query shit");
if($query){
	echo "ok";
}else{
	echo "not ok";
}

Nekad šāds maindfaks nav bijis. Man db klasē ir arī getLastQuery, kurš atgriež pēdējo izpildīto kvēriju. Atgriež, ka pēdējais kvērijs ir tieši tas, kurš tiek pārbaudīts. Arī datubāzē tabulā rows ir apdeitots. Kā tā var būt? Es jūtos šausmīgi debīli, help me ples.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jāskatās, kādas ir iespējamās vērtības, ko query() metode atgriež. Jāpēta, kas tur iekšā notiek.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, LoyC said:

Jāskatās, kādas ir iespējamās vērtības, ko query() metode atgriež. Jāpēta, kas tur iekšā notiek.

 

46 minutes ago, Trixx- said:

Tātad nepareizs query vai arī funkcija nestrādājoša gan jau.

Viss it kā ir kārtībā. Notiek INSERT darbība. Iepriekš bija vienkārši INSERT table_name. Domāju, ka tas pie vainas, nomainiju uz INSERT INTO, domādams, ka kaut kas mainīsies, taču nekā. Tur tā lieta, ka kvērījs ir pareizi uzrakstīts. Ja nebūtu pareizi, viņš izsviestu sql kļūdu, taču neko neatgriež, pat ja veiksmīga ieraksta gadījumā mēģinu izspiest kļūdu no viņa. Neko nesaprotu.

Kods:

$MEMBER_INSERTION = $this->db->rawQueryOne('INSERT INTO members (member_username, member_password_hash, member_regdate, member_regip) VALUES (?, ?, ?, ?)', $insert_data);

if($MEMBER_INSERTION){

	echo "ok";

}else{

	echo "Kļūda";

}

 

EDIT: Safixoju. Kaut kas viņam nepatika tajā rawQueryOne funkcijā. It kā queriju izpildija, taču atgrieza tāpat false. Paldies.

Edited by Kwaithex
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0