Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
XeNoN

Automātiska URL sastādīšana

Sveiki, ķeršos uzreiz pie lietas. :D

Man ir config fails, kurā tiek definēta mājaslapas url, un es vēlos, lai tā home url tiek ģenerēta automātiski, man gandrīz tas ir izdevies, bet bija 1 maza problēma..

http://prntscr.com/h69ota , šeit problēma bija tāda, ka galvenai adresei url bija url/public_html :D

Esmu mēģinājis šo variantu - http://prntscr.com/h69pp0 , bet katrā mapē ir savādāk, tāpēc šis arī neder.

Edited by PROaffDES
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lūdzu vairāk info par problēmu, no šī apraksta īsti nesapratu, ko tu gribi panākt.

Paslaik tev notiek dinamiska (automātiska) https/http izvēle, domēna paņēmšana, kas, idejiski, ir jau sākuma lapa (home page)... Tālāk tu mēģini paņemt mapes no servera...

Kāds ir vēlamais rezultāts, piemērs etc.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
(isset($_SERVER['HTTPS']) ? "https" : "http") . '://'.$_SERVER[HTTP_HOST].$_SERVER[REQUEST_URI];

 

Edited by Kyrgios
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0