Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
#Amerikanskij

kads tam varetu but iemesls?

Katru reizi spēlējot CS:GO ik pa laikam mid-geima man izmeta connection error, ķip ka nets pazūd, bet nets ir, jo discords iet un viss parejais arī, PC pieslēgts pie vada(meiģināti arī citi vadi)

Provaideris: Lattelecom

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Man ir pilnīgi tas pats. Nezinu kur ir problēma, varbūt Lattelecom, bet precīzāk rūterī. Jo iepriekš viss man gāja ,bet ar Lattelecom vairs neiet tas.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Man šī problēma bija, jo neta vads bija 1 vai 3 iesprausts. Pārslēdzu uz otru un vairs šī problēma nebija. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, #Amerikanskij said:

Diezvai, man tas ir tikai un vienigi iekš csgo

 

tici vai nē, bet tieši internets mēdz ietekmēt konkrēti spēļu savienojumu, neatkarīgi no tā, ka blakus esošās programmas darbojas kā vajag

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0