Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
FaLss

Datoram iet ciet.

Tātad sākšu ar to, ka man nav portatīvajam klavietūras ir tikai USB klavietūra kura arī neiet iedegas visas gaismas bet tapat nevar nospiest neko, tātad otra problēma iepriekš kad gāja šī klavietūra biosā nebij neviena settinga pie bios, tāpec kad slēdzu PC iekšā automātiski atveras bios un es neko nevaru izdarit, trešā lieta kad slēdzu pie pc iekšā datora ventilatori griežas un 10000 abaratoiem sec.

Piemirsu, kāpēc man nav nekā pie boot settingiem, kautgan HDD stāv vietā [nevar ieslēgt Windows, uzeriz automaiski bios veras vala]. Kā var izdarīt lai iet Klavietūra. Un kas tie par random abarotiem ?

Dators Asus X550cc

Edited by FaLss
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Atradu laikam ka sataisit, ka var izdarit lai iet klavietura, jo man ta kas ir pie pasha porta jau sen ir izmesta, un tika izmantota usb, cik noprau kkads usb suds ir atslegts, ko sada gadijuma var darīt ?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0