Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
nusun

php web drosiba

Paris jautajumi.

1.) Teiksim ir lapa kas izvada informaciju no DB, ja nav neviena update, insert query vai maz ir iespejams datubazei nodarit launumu? (lietoju codeigniter).

2.) Teiksim veidoju aptauju, vai si tiktu uzskatita par drosu parbaudi un vai es drikstu ievadit info db vinai nepievienojot citas parbaudes, tik ilgi kamer tas ir skaitlis?
if($mainigais => "0" && $mainigais <= "100"){
doSomething();
}

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Var uzrakstīt selekt kveriju, kurš lēnu izpildās un tādā veidā nodara ļaunumu db.

2. Kā tu zini, ka tas ir skaitlis? Tā pārbauda ir droša, lai pārbaudītu to, ko viņa pārbauda. Ja gribi pārbaudīt citas lietas, tad vajag citas pārbaudes. DB tu vari ievadīt jebkādu info.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

1) Ja nav vajadzība pēc UPDATE, INSERT komandām, tad, ieteicams, tās DB lietotājam noņemt vispār, lai var tikai lasīt datus.

2) Īsti nesapratu jautājumu... bet komentārs: ja pārbaudi skaitļus, tad ieteicams tos arī pārbaudīt pēc skaitļa datu tipa, nevis string (teksts), izņemot skaitļus no "". Kā arī izlabot kļūdu ar pārbaudēm...

if ($mainigais >= 0 && $mainigais <= 100){
	doSomething();
}

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0