Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

HowToJokeLV

Nevar uzstādīt LiteBans

Hey has lietotāji, saskāros ar kārtējo problēmu. Baigi neizplūdīšu tekstā, tātad problēma sekojoš;

Galveno domu kā uzstādīt ņēmu no šīs pamācības 

 

Apjuku piektajā minūtē un divdesmitajā sekundē, jo nesapratu, ko man rakstīt pie Database server addres

Beigās nonācu pie secinājuma, ka tur vajag šo te - rubeus.baltgroup.eu:3306

Negāja, pēc tam nācu pie secinājuma, ka rubeus'am vajag tak MariaDB..

Nu neiet tā pat un konsolē met vienu no šiem erroriem -

[Server] ERROR [LiteBans] Connection failed.
[Server] ERROR [LiteBans] Please configure: plugins/LiteBans/config.yml
[Server] ERROR [LiteBans] Database connectivity issues are not problems with LiteBans!
[Server] ERROR [LiteBans]  - Your database host may need to allow connections from your server's IP address.
[Server] ERROR [LiteBans]  - Ensure that the database "gcxi***_***" has been created.
[Server] ERROR [LiteBans] Possible solutions:
[Server] ERROR [LiteBans] Access to the database "gcxi***_***" was denied.
[Server] ERROR [LiteBans] Cause: Access denied for user 'gcxi***_***'@'***.***.**.*' (using password: YES)
[Server] ERROR [LiteBans] Error: Exception during pool initialization: litebans-pool - Connection is not available, request timed out after 30000ms.
[Server] ERROR [LiteBans] Failed to connect to [jdbc:mysql://rubeus.baltgroup.eu:3306/gcxi***_***] using mysql driver.

 

vai arī šo, kad iemetu MariaDB -

 

[Server] ERROR [LiteBans] Connection failed.
[Server] ERROR [LiteBans] Please configure: plugins/LiteBans/config.yml
[Server] ERROR [LiteBans] Database connectivity issues are not problems with LiteBans!
[Server] ERROR [LiteBans]  - Your database host may need to allow connections from your server's IP address.
[Server] ERROR [LiteBans]  - Ensure that the database "gcxi***_***" has been created.
[Server] ERROR [LiteBans] Possible solutions:
[Server] ERROR [LiteBans] Access to the database "gcxi***_***" was denied.
[Server] ERROR [LiteBans] Cause: Access denied for user 'gcxi***_***'@'***.***.**.*' (using password: YES)
[Server] ERROR [LiteBans] Error: Exception during pool initialization: litebans-pool - Connection is not available, request timed out after 30000ms.
[Server] ERROR [LiteBans] Failed to connect to [jdbc:mariadb://rubeus.baltgroup.eu:3306/gcxi***_***] using mariadb driver.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

No def configa:

 

sql:

  # H2, MySQL, MariaDB, and PostgreSQL are supported database drivers.

  driver: H2

 

Attiecīgi nomaini uz MySQL

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, TheIronMinerLv said:

No def configa:

 

sql:

  # H2, MySQL, MariaDB, and PostgreSQL are supported database drivers.

  driver: H2

 

Attiecīgi nomaini uz MySQL

Tas jau izdarīts - http://prntscr.com/gneb3w

Bet cik sapratu, tad rubeus'am vajag uz MariaDB, bet uz MariaDB arī neiet.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Problēma atrisināta, sazinājos ar hostingu..

Iekš Remote MySQL vajadzēja ievietot paša servera adresi, nevis mc servera ip adresi.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.