Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
ReinissB

[Problēma] FACEIT level.

Spēlēju faceitu, no 5 spēlēm 4 uzvaras, pēdējas 2 uzvaras un levelam nav upgrade.... Joprojām stāv otrais līmenis.

Draugs spēlē ar mani, viņam jau 5 līmenis pusē, man pat XP nedodās pēc tām uzvarām...

Kas par problēmu varētu būt? Spēlēju monthly unranked.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

varbūt iedod savu faceit profilu, lai var arī palīdzēt kāds ar problēmu?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

redz kur vari sakot līdzi savam 'reitingam' arī ja nav premiums...

http://faceitstats.com/profile,name,nOrmalyLV

ar faceit ir tā, ja Tu tikko sāki spēlet un uzvari pirmās spēles, tad tev normāli iedod ''starta reitingu'', uzvari 2 spēles un tev būs 5 lvl, ja turpināsi uzvarēt tad reitinga punkti dosies pa 100+, bet tikko zaudēsi vienu spēli, tā sabojāsi to ''starta reitingu'' un mocīsies tiekot uz augšu. ;) 

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, akka said:

redz kur vari sakot līdzi savam 'reitingam' arī ja nav premiums...

http://faceitstats.com/profile,name,nOrmalyLV

ar faceit ir tā, ja Tu tikko sāki spēlet un uzvari pirmās spēles, tad tev normāli iedod ''starta reitingu'', uzvari 2 spēles un tev būs 5 lvl, ja turpināsi uzvarēt tad reitinga punkti dosies pa 100+, bet tikko zaudēsi vienu spēli, tā sabojāsi to ''starta reitingu'' un mocīsies tiekot uz augšu. ;) 

Ok, thanks.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0