Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Kristiks

Google meklēšana

Posted (edited)

Sveiki!

Jautājums saistīts ar google meklēšanu. Man ir lapa vairākās valodās. Pieņemsim ENG, RU, DE. Sākotnēji pieņemsim lapa ir ENG valodā. Ja krievs meklēs savā krievu valodā viņam izleks googlē mana lapa pieņemsim www.lapa.com/ru?

Mans valodu skripts: https://codeshare.io/24Av9b

Mana lapas vecā versija, bet valodas skripts strādā un mainās piemēram .com/de, .com/es, .com/en. http://samphack.pe.hu (neņem verā domēna vārdu. Bij no veciem laikiem palicis for free, jo tagad hostingeram vairs nav domēns un serveris for free)

Gribētos pārliecināties vai tad tas piemēram krievs atradīs to manu lapu google. (To visu zinu, ka jaliek tie atslēgvārdi utt. Vēlos uzzināt vai vispār ir izredzes atrast :D)

 

Labs piemērs, kā būtu jāstrādā: Pieņemsim es uzrakstu latviski google interneta veikals un pēc tam krieviski to pašu  интернет магазин. Latviski izlec pieņemsim www.1a.lv un ja krieviski raksta tad www.1a.lv/ru
Vai man strādās viss tāpat?

(Cerams sapratāt manu domu)

Edited by Kristiks
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0