Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

kapey

Rocket League 3v3 LAN Teambuilder!

Sveiki!

20. augustā klubā goexanimo tiks rīkots pēc kārtas jau trešais Rocket League LAN pasākums! 

Par to, kas ir Teambuilder, vari lasīt turnīra aprakstā vai arī šeit. Šis turnīrs ir galvenokārt paredzēts tieši jaunajiem spēlētājiem, lai ļautu viņiem izbaudīt LAN atmosfēru, taču arī pieredzējušāki spēlētāji ir laipni gaidīti piedalīties! Komandas biedri nebūs jāmeklē, komandas tiks veidotas turnīra dienā uz vietas. Ja ir vēl kādi papildus informācija, ko tu vēlies zināt, tad droši jautā tepat komentāros vai arī sazinies ar mani steam platformā - http://steamcommunity.com/id/itskapey/, noteikti palīdzēšu visu noskaidrot.

Tāpat arī visi Latvijas RL spēlētāji ir laipni aicināti mūsu DISCORD serverī un steam grupā!

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now