Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
rhino

Latviešu spēlētāju pulks/ klubs, spēle "Crossout"

Posted (edited)

Čau! Vai tu spēlē, spēli (Crossout)? Ja, jā, tad pievienojies izveidotai latviešu discord servera grupai/ pulkam, kurā tu vari sev sameklēt spēlētājus, prasīt padomus par mašīnām, uzzināt ko jaunu, labi pavadīt laiku, uzlabot savu mašīnu līdz nepazīšanai, un kopā piedalīties asa sižeta spēlēs! Discord serveris: https://discord.gg/YjhFbmv
Veiksmi, iznīcinātāj!

Kas īsti ir Crossout?: Izveido savu sapņu karamašīnu un sāc karot! 

Video no Crossout?: 

 

Edited by kebabslv
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja jau Gaijin.net iesaistīts, tad jau būs p2w.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0