Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
eclipzh

[PSD] Daži nesmuki darbi

tā ir smuki, bet derētu dažādību, piemest kkur smoke un tādas lietiņas!

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pirmais darbs vēl tā, nav nemaz tik traks  bet otrs izskatās pēc sūda :D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited)

Un ko ar šo darīt? Kā citiem šis individuālais darbs varētu noderēt? 

Pats sauc par sūdu , bet turpat zīmē un hasā izliec. Gaidi uzslavu , vai "nav nemaz tāds sūds" tekstus?  

Kaunies uzraug! 

Lai kādam viņu pielāgotu sev, vajag vismaz kautkādus pamatus/prasmes . Un pat ja tādas ir, pietiek , lai ko savu uzzīmētu. Izi. Sviests

Edited by calM
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0