Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Sanitaars

kodējums nestrādā

Sveik!

man tāda jocīga problēma.

Divas dienas atpakaļ vēl viss strādāja, nestrādā utf-8

no db iepriekš pievienotos ar ā,č,ģ utt. izvelk un viss kārtībā.

Tagad kad pievienoju tad ar ķeburiem?

Kādi varētu būt iemesli, itkā nekas nav mainīts.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tak meklē atbildi te no vecajiem topikiem, tak ntie jau tika taisīti. Noteikti atradīsi sev atbildi.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vienkāŗsi failam ir jāzuliek UTF-8 kodējums, jo ja rediģē caur fillezilla tad mēdz noaminīties kodējums failam, nevis tas kas iekšā rakstīt bet pašam failam

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0