Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
-Jānis-

Krāsa plastmasām

Čau, nezinu vai te kāds ņemas ar roleriem, bet varbūt kāds var ieteikt kur un kādas pirkt krāsas un attiecīgi arī laku rolera plastmasu krāsošanai, jo nu esmu dzirdējis un redzējis, kā daži ir krāsojuši ar parastajiem baloniem no k-rautas, bet izskatās tizli, ātri balē un iet nost tā krāsa..

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Es domāju ka labāk ir krāsot ar speciālu auto krāsu.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited)

vienības gatvē, autokrāsu veikals Rags, uzjauks tev flakoniņu, atbilstoši krāsai.

 

Cena par flakoniņu ir 10 eur. un diezgan daudz var nopūst.

Edited by K3LV
3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0