Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Loloko123

Problēma ar mc serveri

čau meklēju palīdzību.

Minecraft serveris is hostēts, panelis atrodas multicraftā, bet stāsts ir tāds, ka serveri ieslēdz viss iet konsole komandas strādā,bet minecraftā pievienojot serveri tas rādās izslēgts, kā arī tajā nevar pievienoties, bet pats serveris ir ieslēgts, esmu izmeklējis google un pats izmēģinājis visādus variantus, nekā nevaru salabot, ko domājat?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja error logos neko nerāda, tad apskaties, vai tev versija ir pareizā, dēļ tā dažreiz arī rāda, ka ir izslēgts.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Online mode - on  , ir nomainīts uz off ? ;dd

tik stulbi jau nav, izmēģinājos abus variantus

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pārbaudi vai servera porti ir atvērti. Ja hostējies uz kāda VPS tad mierigi vari atvērt portus caur konsoli. ;)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Esi mēginājis sazināties ar hostinga sniedzēju ? Jo ar šādiem jautājumiem , jajautā viņiem nevis šeit . N

 

P.S Ne katrs šeit hostinga ipāšnieks sēž hasa .

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Esi mēginājis sazināties ar hostinga sniedzēju ? Jo ar šādiem jautājumiem , jajautā viņiem nevis šeit . N

 

P.S Ne katrs šeit hostinga ipāšnieks sēž hasa .

itap, baltgro, old suncore, un ir vēl arī daudz web hostu sniedzēji, kas ir @has.lv

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0