Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
iDiddy

Meklēju builderus

Princips tāds - 

Saki ka samaksāsi .

Ja maksā pēc uzbūvēšanas , tad kur ir garantija ,ka tu neuzmetīsi ?

(Piemēram spawns uzcelts , bet tu visur block/ban un viss.)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Princips tāds - 

Saki ka samaksāsi .

Ja maksā pēc uzbūvēšanas , tad kur ir garantija ,ka tu neuzmetīsi ?

(Piemēram spawns uzcelts , bet tu visur block/ban un viss.)

Uzcel savā worldā, parādi viņam ss un ja viņu apmierina, prasi naudu vispirms :D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ES par viņu galvoju,čalītis naudas vietā piedāvāja csgo kā atlīdzību par palīdzību tehniskajās lietās un tad arī nopirka!

 

NAv viņš krāpnieks

Edited by Ergothian
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ES par viņu galvoju,čalītis naudas vietā piedāvāja csgo kā atlīdzību par palīdzību tehniskajās lietās un tad arī nopirka!

 

NAv viņš krāpnieks

Un kādu materiālo labumu tā spēle dos tam, kurš uzbūvēs? Spēle samaksās rēķinus vai slāpēs izsalkuma sajūtu? (Retoriski, nav jautājums tev, vienkārši, pārdomām).

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0