Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
mansvards

Problēma ar MC.

Čau gaz, 

kādam varbūt nav kāda nojausma kāpēc es netieku minecraft iekšā? Principā mana problēma ir tajā kad ejot minecraft launcher uzpiežot start viņš man nevis atver minecraft pašu, bet gan apbēdina ar error logu ar kuru noteikti ir sastapušies daudzi!

 

Pats LOGS:

---- Minecraft Crash Report ----
// I feel sad now 

Time: 16.20.6 15:16
Description: Initializing game

org.lwjgl.LWJGLException: Pixel format not accelerated
	at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method)
	at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52)
	at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:252)
	at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:306)
	at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:848)
	at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:757)
	at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:739)
	at bsu.am(SourceFile:523)
	at bsu.aj(SourceFile:352)
	at bsu.a(SourceFile:299)
	at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:120)


A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
---------------------------------------------------------------------------------------

-- Head --
Stacktrace:
	at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method)
	at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52)
	at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:252)
	at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:306)
	at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:848)
	at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:757)
	at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:739)
	at bsu.am(SourceFile:523)
	at bsu.aj(SourceFile:352)

-- Initialization --
Details:
Stacktrace:
	at bsu.a(SourceFile:299)
	at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:120)

-- System Details --
Details:
	Minecraft Version: 1.8
	Operating System: Windows 7 (x86) version 6.1
	Java Version: 1.8.0_91, Oracle Corporation
	Java VM Version: Java HotSpot(TM) Client VM (mixed mode), Oracle Corporation
	Memory: 84444800 bytes (80 MB) / 153231360 bytes (146 MB) up to 523501568 bytes (499 MB)
	JVM Flags: 6 total; -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Xmx512M -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -Xmn128M
	IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0
	Launched Version: 1.8
	LWJGL: 2.9.1
	OpenGL: ~~ERROR~~ RuntimeException: No OpenGL context found in the current thread.
	GL Caps: 
	Using VBOs: No
	Is Modded: Probably not. Jar signature remains and client brand is untouched.
	Type: Client (map_client.txt)
	Resource Packs: []
	Current Language: ~~ERROR~~ NullPointerException: null
	Profiler Position: N/A (disabled)

Draiveri man ir update jo izmantoju metodi kāda tika ieteikta Worst vai kā tam čuvāram niks bij gazā, amm īstenībā agrāk man mc gāja ar 2GB ram, bet kā uzmetu vēl 4gb ā man sāk krešot mc metot šo error.

 

SPECI MANI:

 

PROPORTIES: http://prntscr.com/binkkg

DXDIAG: http://prntscr.com/binkzv [VIDEO KARTE]

 

 

Būtu forši ja kāds ieteiktu kādu paņēmienu kā es varētu savu pikseļu spēli palaist atkal ;)

Paldies!

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pc nav tas pats labakais, resursu paka ir uzlikta kaut kada?

Nekā nebija uzlikt, bet tagad es ainstalēju Javu, iekačāju jaunāku versiju takā un tad pamēģināju update vēl reizi draiveri priekš video kartes caur "Device manager" un aizgāja perfekti ;) 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0