Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
cilloo

[PSD] cilloogaming 5

ar katru darbu, ar vien labāk, man patīk ka tu māki ar krāsām labi spēlēties +

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

creativity at it's finest.


man patīk, pat ļoti patīk, taču, vienmēr var atrast kur piekasīties...

http://prntscr.com/9v29py - atradu dažas nianses, kas man ne īpaši patika..

piekasīties var arī pie plika staba.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

man patīk, pat ļoti patīk, taču, vienmēr var atrast kur piekasīties...

http://prntscr.com/9v29py - atradu dažas nianses, kas man ne īpaši patika..

nu jau, nu jau, principā tas ir diskutabli - vai viena mala ir tukšāka vai nav.. vai sānos uzrāda lietotājus vai neuzrāda..

tieši šoreiz cillo ir nedaudz ko savādāk pamēģinājis.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

nu jau, nu jau, principā tas ir diskutabli - vai viena mala ir tukšāka vai nav.. vai sānos uzrāda lietotājus vai neuzrāda..

tieši šoreiz cillo ir nedaudz ko savādāk pamēģinājis.

Nu man personīgi nepatīk, ka ja visur ir pilns ar kaut ko, bet vienā stūrī kaut kāds tukšums.

Es nesaku, ka tas ir nevajadzīgi vai kaut kā tamlīdzīgi, bet viņu var mazliet kaut kā savādāk paveidot.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0