Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
cilloo

[PSD] cilloogaming

Viss liekas baigi saspiests... Pamēģini vairāk atstarpes starp kontenta saturu, teksta vertikālās atkāpes lielākas, utt. .

 

Par ko ta mīnusi? 

Edited by Franko.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recent news daļā, tur teksts ir saspiests. Vismaz abi tie bloki.

Recent news , tur varēja būt pa visu, un atrast tam, kas atrodas labajā malā citur vietu.

 

Recent media  "Read more" pogas varēja būt mazliet platākas, vieta tur ir.

 

"Back to top" poga tāda, prosta. varbūt labāk izskatītos kāda "pildīta" tipa poga.

 

Ievades lauki login, īsti netīk. viņš it kā ir labs, bet tai pat laikā tie transparentie, nepiesaita.

Varbūt ir vērts tur pamēģināt uztaisīt tikai headeri un to autorizāciju atstāt vispār uz kādu citu, speciāli autorizācijas skatu.

Ne vienmēr labi izskatās tie shorthand login/register lauki.

 

Visā visumā ir labi. Jāpiestrādā pie detaļām.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recent news daļā, tur teksts ir saspiests. Vismaz abi tie bloki.

Recent news , tur varēja būt pa visu, un atrast tam, kas atrodas labajā malā citur vietu.

 

Recent media  "Read more" pogas varēja būt mazliet platākas, vieta tur ir.

 

"Back to top" poga tāda, prosta. varbūt labāk izskatītos kāda "pildīta" tipa poga.

 

Ievades lauki login, īsti netīk. viņš it kā ir labs, bet tai pat laikā tie transparentie, nepiesaita.

Varbūt ir vērts tur pamēģināt uztaisīt tikai headeri un to autorizāciju atstāt vispār uz kādu citu, speciāli autorizācijas skatu.

Ne vienmēr labi izskatās tie shorthand login/register lauki.

 

Visā visumā ir labi. Jāpiestrādā pie detaļām.

Stabili ierāvis aizstāv savu titulu )

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0