Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
cilloo

[PSD] Topsite

Pirmkārt, man prasās, lai tu pamaini fontu, jo pašreizējais neizskatās pārāk kvalitatīvs.

https://www.google.com/fonts/specimen/Roboto

https://www.google.com/fonts/specimen/PT+Sans

 

No paša dizaina viedokļa: 

Šo tekstu mazliet tumšāku http://prntscr.com/9lyhii , jo tomēr uz balta fona neder gaiši pelēks teksts. 

Šeit iespējams varētu gaišu fonu http://prntscr.com/9lyhon .

 

Kā arī jāpiekrīt šim

Man ļoti  patīk, bet šos http://prntscr.com/9lyhmd varētu kaut kā apzīmēt, savādāk nevar lāgā saprast kas tas  ir.

 

Un vēl, būtu vēlams mazliet vairāk izcelt 1,2,3 vietu, jo galu galā tās taču ir godalgotās vietas. Pašlaik viss, ar ko viņas atšķirās, ir tas ka viņām ir banneri.

 

Bet tā visā visumā sakoties, tīri neslikts darbs. ;)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Smuks jau smuks. Bet atgādina uzreiz to London valodas topsite kas viens uz vienu līdzīgi. Būtu pielietojis kadu Bootraps vai ko citu. Būtu vins dzīvāks.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

man patīk, vienkārši un glauni - daudz labāk kā piemēram tas pats wos - tas jau izskatās kā būtu taisīts 1996. gadā

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0