Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Fistfucker

Baltic League Of Legends tournament page

Atvaino, bet tur nekas neliecina ka tā būtu League of legends lapa

Negribu tev piekrist.

Principā defulta lapa, kas neatšķiras no cs lapām, jo uzkatu kad tā ir vispiemērotākā un vis ērtākā. Lietotāji jau ir pieraduši pie šāda stila lapām!

Lietotāji paši padarīs to par League Of Legends lapu, pievienojot video, live steam, bildes, forumu par tām tēmām, jaunumos rakstīt par turnīriem kas notiek citviet pasaulē, kā arī rīkos savus mazos, gan lielos turnīrus ar naudas balvām, pat rīkos lanus, līdzīgi kā skillz.lv, Latvijā uz pirktiem var saskaitīt cik komandas brauc uz laniem, kapēc lai neparādītos jauns spēcīgs projekts, kas nebūs atkarīgs tikai no skillz piedāvājumiem. Latvijai vaig jaunu Gaming leader lapu, jo pagaidām skillz ir vienīgais, kas kaut ko rīko, taču lanos sabrauc pārsvarā krievu tautības cilvēki!

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0