Jump to content

Jaunais

Biedrs
 • Content Count

  15
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

-8 Poor

About Jaunais

 • Rank
  Jauniņais

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Pielabots GM. Iekšā visi faili kas ir vajdzīgi. Ja ir jautājumi raksti man http://rplv.itp.lv/index.php?/user/1-anfiks-lv/ https://failiem.lv/u/pga732kp#_
 2. SAMP komuns rplv.itp.lv meklē skripteri kurš prot skriptot sam serveri gamemode, serveris jau pastāv 2 mēnesi tauta lielakais online bija kopā 18 cilvēki SKYPE: ervins642
 3. Tātad es nezināju kurā subforumā veidot topiku, izveidoju šeit. Tātad es lietoju itap.lv hostingu un esmu iesācējs šādās lietās. Nesen pabeidzu forumu, tagad man vajag izveidot sampsmsshopu, nu lai kautko nopelnītu. Gribēju zināt vai šeit ir kāds kurš māk apieties ar šitajām lietām un palīdzēt man visu uzstādīt uz manas weblapas? Būtu labi ja kāds uzaicinātu mani skype - ervins642 rplv.itp.lv un lai uzstādītu
 4. Jaunais

  balt sms

  php /* baltGro - SMS/PayPal maksājumu sistēmas gatavais risinājums baltGro ir aplikācija, kura saistās ar baltGro SMS/PayPal un uzturēšanas risinājumiem. Šo aplikācija drīkst izmantot tikai baltgro.lv klienti, kuriem ir vajadzīgie dati, lai aizpildītu konfigurāciju un izveidotu savienojumu Aplikāciju un tās spraudņus veidoja Miks Zvirbulis http://twitter.com/MiksZvirbulis https://twitter.com/mrYtteroy */ if(!isset($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) OR (isset($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) AND strtolower($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) != "xmlhttprequest")) die("Ajax Only!"); $p = basename(__FILE__, ".php"); defined("config_present") or require "../config.inc.php"; defined("samp_config_present") or require "../config.samp.php"; in_array($p, $c['sms']['plugins']['samp']) or die(baltsms::alert("Spraudnis nav ievadīts atļauto spraudņu sarakstā!", "danger")); /* ----------------------------------------------------- SAMP naudas spraudņa konfigurācija ----------------------------------------------------- */ /* Naudas pircēju tabulas nosaukums */ $c[$p]['db']['table'] = "baltsms_samp_money"; /* Vai uzrādīt pircēju sarakstu - jā/nē - true/false */ $c[$p]['sms']['buyers'] = false; /* Naudiņas simbols, kas tiks uzrādīts formā. Pēc noklusējuma dolāru simbols */ $c[$p]['money_symbol'] = "€"; $c[$p]['prices'] = array( "main" => array( 200 => 200000, 400 => 500000, 500 => 600000, 600 => 700000, 740 => 1000000 ), ); $c['lang'][$p]['lv'] = array( "instructions" => "Lai iegādātos <LENGTH> naudiņas par <PRICE> EUR, sūti kodu <b><KEYWORD><CODE></b> uz <b><NUMBER></b>, lai saņemtu atslēgas kodu!<br>Ar PayPal var maksat UCP paneli<br><span style='color:red'>Tu nedrīksti atrasties spēlē pasūtot pakalpojumu!</span>", # Kļūdas "error_empty_nickname" => "Ievadi savu spēlētāja vārdu!", "error_inserver" => "Lūdzu izej no servera! :)", "error_empty_server" => "Izvēlies serveri!", "error_empty_price" => "Izvēlies cenu!", "error_empty_code" => "Ievadi atslēgas kodu!", "error_invalid_code" => "Atslēgas kods nav pareizi sastādīts!", "error_price_not_listed" => "Izvēlētā cena nav atrasta priekš izvēlētā servera!", "money_purchased" => "Nauda veiksmīgi iegādāta. Lai jauka spēlēšana!", # Forma "form_price" => "Cena", "form_code" => "Atslēgas kods", "form_player_name" => "Spēlētājs", "form_server" => "Serveris", "form_select_server" => "Izvēlies serveri", "form_price" => "Cena", "form_select_price" => "Izvēlies cenu", "form_unlock_code" => "Atslēgas kods", "form_buy" => "Pirkt", # Tabula "table_nickname" => "Spēlētājs", "table_server" => "Serveris", "table_money" => "Nauda", "table_date" => "Datums", "table_no_buyers" => "Neviens vēl nav iegādājies naudu. Varbūt vēlies būt pirmais?" ); $c['lang'][$p]['en'] = array( "instructions" => "To purchase <LENGTH> money for <PRICE> EUR, send the following code: <b><KEYWORD><CODE></b> to <b><NUMBER></b> to receive an unclock code!", # Kļūdas "error_empty_nickname" => "Enter your nickname!", "error_inserver" => "Please logout from server! :)", "error_empty_server" => "Select the server!", "error_empty_price" => "Select the price!", "error_empty_code" => "Enter the unlock code!", "error_invalid_code" => "The format of the unlock code is not valid!", "error_price_not_listed" => "The selected price has not been found for the selected server!", "money_purchased" => "The money was purchased successfully. Have fun!", # Forma "form_price" => "Price", "form_code" => "Unlock code", "form_player_name" => "Player", "form_server" => "Server", "form_select_server" => "Select server", "form_price" => "Price", "form_select_price" => "Select price", "form_unlock_code" => "Unlock code", "form_buy" => "Buy", # Tabula "table_nickname" => "Player", "table_server" => "Server", "table_money" => "Money", "table_date" => "Date", "table_no_buyers" => "No one has bought any money yet. Would you like to be the first?" ); /* ----------------------------------------------------- SAMP naudas spraudņa konfigurācija ----------------------------------------------------- */ $db = new db($samp['db']['host'], $samp['db']['username'], $samp['db']['password'], $samp['db']['database']); if($db->connected === false) die(baltsms::alert("Nevar izveidot savienojumu ar MySQL serveri. Pārbaudi norādītos pieejas datus!", "danger")); $lang[$p] = $c['lang'][$p][$c['page']['lang_personal']]; if(isset($_POST['code'])): $errors = array(); if(empty($_POST['nickname'])){ $errors[] = $lang[$p]['error_empty_nickname']; }else{ if(in_array_r($_POST['nickname'], $samp['rcon'][$_POST['server']]->getBasicPlayers())){ $errors[] = $lang[$p]['error_inserver']; } } if(empty($_POST['server'])){ $errors[] = $lang[$p]['error_empty_server']; } if(empty($_POST['price']) AND !empty($_POST['server'])){ $errors[] = $lang[$p]['error_empty_price']; }else{ if(!isset($c[$p]['prices'][$_POST['server']][$_POST['price']])){ $errors[] = $lang[$p]['error_price_not_listed']; } } if(empty($_POST['code'])){ $errors[] = $lang[$p]['error_empty_code']; }else{ if(strlen($_POST['code']) != 9 OR is_numeric($_POST['code']) === false){ $errors[] = $lang[$p]['error_invalid_code']; } } if(count($errors) > 0){ foreach($errors as $error){ echo baltsms::alert($error, "danger"); } }else{ $baltsms = new baltsms(); $baltsms->setPrice($_POST['price']); $baltsms->setCode($_POST['code']); $baltsms->sendRequest(); if($baltsms->getResponse() === true){ $db->insert("INSERT INTO `" . $c[$p]['db']['table'] . "` (`nickname`, `server`, `amount`, `time`) VALUES (?, ?, ?, ?)", array( $_POST['nickname'], $_POST['server'], $c[$p]['prices'][$_POST['server']][$_POST['price']], time() )); $db->update("UPDATE `accounts` SET `bankhax` = `bankhax`+'".$c[$p]['prices'][$_POST['server']][$_POST['price']]."' WHERE `name` = '".$_POST['nickname']."'"); echo baltsms::alert($lang[$p]['money_purchased'], "success"); ?> <script type="text/javascript"> setTimeout(function(){ loadPlugin('<?php echo $p; ?>'); }, 3000); </script> <?php }else{ echo $baltsms->getResponse(); } } ?> <?php else: ?> <?php if($db->tableExists($c[$p]['db']['table']) === false) echo baltsms::alert("Tabula netika atrasta datubāzē. Tā tika izveidota automātiski ar nosaukumu, kas norādīts konfigurācijā!", "success"); if($db->tableExists($c[$p]['db']['table']) === false) echo baltsms::createTable($p, $c[$p]['db']['table']); ?> <form class="form-horizontal" method="POST" id="<?php echo $p; ?>"> <div class="alert alert-info" id="instructions" style="display: none;"><?php echo baltsms::instructionTemplate($lang[$p]['instructions'], array("price" => baltsms::returnPrice(0), "code" => 0, "length" => 0)); ?></div> <div id="alerts"></div> <div class="form-group"> <label for="nickname" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang[$p]['form_player_name']; ?></label> <div class="col-sm-10"> <input type="text" class="form-control" name="nickname" placeholder="<?php echo $lang[$p]['form_player_name']; ?>"> </div> </div> <div class="form-group"> <label for="server" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang[$p]['form_server']; ?></label> <div class="col-sm-10"> <select class="form-control" name="server" onChange="listPrices('none', this.value)"> <option selected disabled><?php echo $lang[$p]['form_server']; ?></option> <?php foreach($c[$p]['prices'] as $server => $data): ?> <?php if($samp['servers'][$server]->show !== false): ?> <option value="<?php echo $server; ?>"><?php echo $samp['servers'][$server]->title; ?></option> <?php endif; ?> <?php endforeach; ?> </select> </div> </div> <div class="form-group"> <label for="price" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang[$p]['form_price']; ?></label> <div class="col-sm-10"> <select class="form-control" id="prices"> <option selected disabled><?php echo $lang[$p]['form_select_server']; ?></option> </select> <?php foreach($c[$p]['prices'] as $server => $prices): ?> <select class="form-control prices" name="price" id="none-<?php echo $server; ?>-prices" style="display: none;" onChange="changePrice(this); getvalue(this);" disabled> <option selected disabled><?php echo $lang[$p]['form_select_price']; ?></option> <?php foreach($prices as $price_code => $money): ?> <option value="<?php echo $price_code; ?>" data-length="<?php echo $c[$p]['money_symbol']; ?><?php echo $money; ?>"><?php echo $c[$p]['money_symbol']; ?><?php echo $money; ?> - <?php echo baltsms::returnPrice($price_code); ?> EUR</option> <?php endforeach; ?> </select> <?php endforeach; ?> </div> </div> <div class="form-group"> <label for="name" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang[$p]['form_unlock_code']; ?></label> <div class="col-sm-10"> <input type="text" class="form-control" name="code" placeholder="<?php echo $lang[$p]['form_unlock_code']; ?>" maxlength="9" autocomplete="off"> </div> </div> <script> var x = 0.00; function getvalue(element){ if(jQuery(element).find(":selected").attr("data-price")){ price = jQuery(element).find(":selected").data("price"); }else{ price = element.value; } x = price/100; } function startPayment(type) { var y = document.forms["<?php echo $p; ?>"]["code"].value; if (y == null || y == "") { if(type == "paypal"){ openWinPayPal(x); }else{ openWinPaySera(x); } return false; } } </script> <div class="form-group"> <button type="button" class="btn btn-success" style="float:left !important; margin-left: 16px;" onclick="startPayment('paypal')"><?php echo $lang['pay_with_paypal']; ?></button> <button type="button" class="btn btn-success" style="float:left !important; margin-left: 16px;" onclick="startPayment('paysera');"><?php echo $lang['pay_with_paysera']; ?></button> <div id="baltsms-form-button"> <button type="submit" class="btn btn-primary"><?php echo $lang[$p]['form_buy']; ?></button> </div> </div> </form> <?php if($c[$p]['sms']['buyers'] === true): ?> <table class="table table-bordered"> <thead> <th><?php echo $lang[$p]['table_nickname']; ?></th> <th><?php echo $lang[$p]['table_server']; ?></th> <th><?php echo $lang[$p]['table_date']; ?></th> <th><?php echo $lang[$p]['table_money']; ?></th> </thead> <tbody> <?php $buyers = $db->fetchAll("SELECT * FROM `" . $c[$p]['db']['table'] . "` ORDER BY `time` DESC"); ?> <?php if(empty($buyers)): ?> <tr> <td colspan="4"><?php echo $lang[$p]['table_no_buyers']; ?></td> </tr> <?php else: ?> <?php foreach($buyers as $buyer): ?> <tr> <td><?php echo $buyer['nickname']; ?></td> <td><?php echo $samp['servers'][$buyer['server']]->title; ?></td> <td><?php echo date("d/m/y H:i", $buyer['time']); ?></td> <td><?php echo $buyer['amount']; ?></td> </tr> <?php endforeach; ?> <?php endif; ?> </tbody> </table> <?php endif; ?> <?php endif; ?>
 5. Jaunais

  balt sms

  kas var pateikt kur un ko ir jāievada lai strādātu Notice: Undefined index: samp in /home/anfiks_l_2395/data/www/rplv.itp.lv/sms/plugins/samp_money.php on line 14Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/anfiks_l_2395/data/www/rplv.itp.lv/sms/plugins/samp_money.php on line 14 Spraudnis nav ievadīts atļauto spraudņu sarakstā!
 6. Jaunais

  MINE.LV

  Iesaku sākt spēlet šaja komunā, super komuns.
 7. Meklējam foruma tehniķi SAMP. Kas gatavs spēlēt uz jaunā komuna. Majaslapa: te bija links skype: ervins642
 8. Jaunais

  Neliels video!

  https://www.youtube.com/watch?v=AGWA9QQzN5g apskaties so video
 9. Jaunais

  help

  vari ludzu palidzet! Mods mgc C:\Users\erika2013\Desktop\MGC.pwn(18579) : error 014: invalid statement; not in switch C:\Users\erika2013\Desktop\MGC.pwn(18579) : error 001: expected token: ";", but found ":" C:\Users\erika2013\Desktop\MGC.pwn(18579) : error 029: invalid expression, assumed zero C:\Users\erika2013\Desktop\MGC.pwn(18579) : fatal error 107: too many error messages on one line } } } case D_GADI: { if(!response) return 1; if(!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid, D_GADI, 1, "Vecums", "Ievadiet savu vecumu:", "Piekritu", "Atcelt"); if(strlen(inputtext) < 1 || strlen(inputtext) > 32) return ShowPlayerDialog(playerid, D_GADI, 1, "Vecums", "Ievadiet savu vecumu:", "Piekritu", "Atcelt"); if(strcmp(inputtext, PlayerInfo[playerid][pVecums], true)) { SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, NENORMALS); } }
 10. varbūt ka šitā dēļ CMD:vuninvite(playerid, params[]) { if(PlayerLogged[playerid] == 0) return true; if(PlayerInfo[playerid][pVIP] == false) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, YouCanNot); if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Jums ir jaatrodas organizacija!"); if(PlayerInfo[playerid][pLeader] > 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Jus nevarat but lideris!"); if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Jums nevar atrasties transporta!"); SendMes(playerid, COLOR_BLUE, "Jus pametat: %s", FracInfo[PlayerInfo[playerid][pMember]][fName]); ResetPlayerWeapon(playerid); LeaveFractionPlayer(playerid); ResetPlayerWeapons(playerid); return true; }
 11. bandam un policistiem pazud ieroci kad izlien no auto, kāds var pateikt kapec? mods hgc
 12. Kas var palīdzēt izlabot error? http://bildites.lv/images/u6ev7ubp/28037/original.png Pie mani gamemode hgc case D_JOB+512: { if(!response) return 1; new reason[64]; if(sscanf(inputtext, "s[64]",reason)) return ShowPlayerDialog(playerid, D_JOB+512, 1, "Advokats", "Raksturojiet apcietinajumu - atrashaanas vietu", "Piekritu", "Atcelt"); SendClientMessage(playerid, 0x2641FEAA, "Jusu izsaukums ir nosutits!"); for(new i = 0; i <= GetMaxPlayers(); i++) { if(!IsPlayerConnected(i) || PlayerLogged == 0) continue; if(PlayerInfo[pJob] == J_ADVOCAT) { SendMes(i, 0x2641FEAA, "Izsaucejs: %s. Iemesls: %s", sendername(playerid), reason); } } }
 13. Sveiki visiem, vēlos jums paziņot ka ir atvēries jauns SAMP Latviešu komuns kur tiek meklēti Moderātori, Administrātori, Līderi, un tā talak. Administrācija ir atsauciga un adekvāta. Iesakām jums apmeklēt mūsu komunu un sākt spēlēt pie mums. Mums ir svarīgs katrs spēlētājs un spēlētāja domas par musu komunu. Forums http://rplv.itp.lv
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.