Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Arthur.

Biedrs
 • Content count

  306
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  13

Community Reputation

254 Excellent

4 Followers

About Arthur.

 • Rank
  Advancēts biedrs
 • Birthday 04/27/1999

Contact Methods

 • Website URL
  https://arthurmayer.com
 • Skype
  fruktinsh-

Profile Information

 • Gender
  Male

Recent Profile Visitors

2,639 profile views
 1. public ProgressBar() { for(new playerid = 0; playerid < MAX_PLAYERS; playerid++) { SetProgressBarValue(hungry[playerid], GetProgressBarValue(hungry[playerid])-2); } return 1; }
 2. Foruma tips nepiesaista. Ja būtu tur kā jauns spēlētājs, tad droši vien neuzturētos tur. Patīk vienkāršība, pašreizējais dizains un foruma cms tur ir graujošs, noteikti ieteiktu pie tā piestrādāt, šķībs visur... Atceros, pirms aizvēršanas pēdējo reizi tak viss bija prīmā, kāpēc tagad bija jāizbojā?
 3. Kā jau teicu, hunger.pwn saturu jāliek iekšā gamemode failā, nevis hunger.pwn palaist kā filterscriptu, nemetīsies errori un viss ies. Nedomāju, ka šeit būtu tādi, kuri paši mācētu ko tādu uztaisīt, bez esoša pamata.
 4. noteikti esi iemetis tikai pliku filterscriptu hunger.pwn un neesi visu pārlicis/pārkopējis ieksh gamemode, visu to, kas filterscripta ir.
 5. SetProgressBarValue(hungry[playerid], GetProgressBarValue(hungry[playerid])+12345678); 12345678 vietā liec par cik palielināsies tavs izsalkuma textdraw progress, pieņemot to, ka progress 100% - 100. Šo rindu liec tur, kur tiek atņemta nauda par nopirkto burgeri,picu,ūdeni utt.. Protams, ja tiek izmantots šis te - http://forum.sa-mp.com/showthread.php?t=352345 un viss ir pareizi salikts.
 6. officiālajā sa-mp forumā gan jau, ka var atrast, kaut ko līdzīgu tavam izsalkumam simtiem gatavu skriptu vai arī iemet savu pašreizējo kodu šeit
 7. Man liekas, ka pašam ar kkas līdzīgs ir bijis, rekur IPN kods, šitas man strādāja: // STEP 1: read POST data // Reading POSTed data directly from $_POST causes serialization issues with array data in the POST. // Instead, read raw POST data from the input stream. $raw_post_data = file_get_contents('php://input'); $raw_post_array = explode('&', $raw_post_data); $myPost = array(); foreach ($raw_post_array as $keyval) { $keyval = explode ('=', $keyval); if (count($keyval) == 2) $myPost[$keyval[0]] = urldecode($keyval[1]); } // read the IPN message sent from PayPal and prepend 'cmd=_notify-validate' $req = 'cmd=_notify-validate'; if (function_exists('get_magic_quotes_gpc')) { $get_magic_quotes_exists = true; } foreach ($myPost as $key => $value) { if ($get_magic_quotes_exists == true && get_magic_quotes_gpc() == 1) { $value = urlencode(stripslashes($value)); } else { $value = urlencode($value); } $req .= "&$key=$value"; } // Step 2: POST IPN data back to PayPal to validate $ch = curl_init('https://ipnpb.paypal.com/cgi-bin/webscr'); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTP_VERSION, CURL_HTTP_VERSION_1_1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $req); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2); curl_setopt($ch, CURLOPT_FORBID_REUSE, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Connection: Close')); // In wamp-like environments that do not come bundled with root authority certificates, // please download 'cacert.pem' from "http://curl.haxx.se/docs/caextract.html" and set // the directory path of the certificate as shown below: // curl_setopt($ch, CURLOPT_CAINFO, dirname(__FILE__) . '/cacert.pem'); if ( !($res = curl_exec($ch)) ) { // error_log("Got " . curl_error($ch) . " when processing IPN data"); curl_close($ch); exit; } curl_close($ch); if (strcmp ($res, "VERIFIED") == 0) { // maksājums veiksmīgs, db kodi.... } else if (strcmp ($res, "INVALID") == 0) { }
 8. http://forum.sa-mp.com/forumdisplay.php?f=71
 9. Skaties pats, pēc kā skatīsies vai pēc team_id vai captain vai pat pēc abiem. Tikai kodā neredzēju norādītu $ide, kas tev tur ir kā team_id... skaties pats. Beigās arī trūkst }, nezinu vai tev tur kods turpinās vai esi aizmirsis nokopēt no īstā koda klāt. if (isset($_POST["submit3"])) { $addusername = $_POST['addusername']; $captain = $_POST['captain']; $sqlp = "SELECT * FROM `users` WHERE `username` = '$addusername'"; $resultu = mysqli_query($con, $sqlp); while ($row = mysqli_fetch_array($resultu)) { $identi = $row['id']; $isql = "SELECT `user_id` FROM `user_invites` WHERE `user_id`='$identi' and `team_id`='$ide' LIMIT 1"; // neredzu $ide norādītu kodā... $iquery = mysqli_query($con, $isql); if (mysqli_num_rows($iquery) == 0) { $sqa5 = "INSERT INTO `user_invites`(`team_id`, `user_id`, `captain`) VALUES ('$ide','$identi','$captain')"; if (mysqli_query($con, $sqa5) == TRUE) { $error = '<div class="alert alert-success" style="margin-top:10px;" role="alert"> <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> Uzaicinājums tika nosūtīts! </div>'; } else { $error = '<div class="alert alert-danger" style="margin-top:10px;" role="alert"> <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> Oops, kaut kas nenostrādāja! </div>'; } } else { $error = '<div class="alert alert-danger" style="margin-top:10px;" role="alert"> <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i> Jūs jau esat nosūtījis uzaicinājumu! </div>'; } }
 10. Pašam tāds mētājās, neizmantoju, jo jēgu nesaskatu, wifi rūteris otrā stāvā, ar šito tik 1-3 stabiņi pacēlās. Tāpēc nezinu, vai spēs dot pilnu stabiņu wifi cauri tavām 3 betona sienām.
 11. Ja lieto tā saucamo newmode gamemode, tad vari meklēt: `new carsA` (Las Venturas veikalam) `new carsB` (San Fierro veikalam) `new carsC` (Los Santos veikalam) Lists satur - {Auto Modeļa ID,Cena}
 12. iekš `public AfterLife(playerid)` SpawnPlayer(playerid) nomaini pret SetPlayerPos, SetPlayerFacingAngle, SetPlayerInterior, SetPlayerVirtualWorld, norādot slimnīcas cord, world un interjeru, kur spawnosies, kad paies tas attiecīgais laiks. iekš `dcmd_acceptdeath(playerid, params[])` SetPlayerCameraPos, SetPlayerCameraLookAt nomaini pret cord, kur tiek skatīts uz kādu objektu, kad tiek uzrakstiits /acceptdeath, tavā gadījumā uz slimnīcu.
 13. Uztaisi: for(new i=0; i<GetMaxPlayers(); i++) if(IsPlayerConnected(i)) SavePlayerAccaunt(i); SaveAllInformation(); uz jaunu stock, uzliec SetTimer noraadot stock nosaukumu un laiku 120000-180000, kas buus tie 2-3min, cik nu busi izvelejies likt. Ja serveris restartejas, tad koda kaut kur ir kluuda, izlabo visus warning, kas metas, jo tie var ietekmēt servera darbiibu.