Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

crelix

Biedrs
 • Content count

  101
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Community Reputation

15 Normal

About crelix

 • Rank
  Biedrs
 • Birthday 12/28/1996

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Valmiera
 • Interests
  HH

Contact Methods

 • Skype
  djcrelix

Recent Profile Visitors

1,096 profile views
 1. Paldies, tik vaina, laikam, man ir citur. Jo arī ar šo kodu ir tā pati problēma.
 2. Vēlos ieviest savā mājaslapā PayPal noreiķinus. Šobrīd testēju uz PayPal Sandbox. (Izmantoju tutorial, ja nepieciešams varu aizsūtīt linku PM, lai nav reklāma) Problēma ir tajā, ka PayPal's izvada, ka darījums ir veikts, bet datubāzē dati netiek ievietoti un serveris izmet erroru. PayPal uzstādijumi : Attēls PayPal Un rezultāts <h1>Your payment has failed.</h1> PayPal cart: public function selectItems(){ $paypalURL = 'https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr'; $paypalID = 'crelix-facilitator@car-paradise.org'; ?> <div class="container"><?php $stmt = $this->conn->prepare("SELECT * FROM shop_items"); $stmt->execute(); $result = $stmt->fetchAll(); foreach($result as $item){ ?> <div class="proBox"> <img src="/Web/Images/Shop/<?php echo $item['image']; ?>"/> <p>Name: <?php echo $item['name']; ?></p> <p>Price: <?php echo $item['price']; ?></p> <form target="_self" action="<?php echo $paypalURL; ?>" method="post"> <!-- Identify your business so that you can collect the payments. --> <input type="hidden" name="business" value="<?php echo $paypalID; ?>"> <input type='hidden' name='notify_url' value='http://www.car-paradise.org/AdminPanel/Pages/ShopOrders.php'> <!-- Specify a PayPal Shopping Cart Add to Cart button. --> <input type="hidden" name="cmd" value="_cart"> <input type="hidden" name="add" value="1"> <!-- Specify details about the item that buyers will purchase. --> <input type="hidden" name="item_name" value="<?php echo $item['name']; ?>"> <input type="hidden" name="item_number" value="<?php echo $item['id']; ?>"> <input type="hidden" name="amount" value="<?php echo $item['price']; ?>"> <input type="hidden" name="currency_code" value="EUR"> <input type='hidden' name='cancel_return' value='http://www.car-paradise.org/Web/Pages/Shop/Shop.php'> <input type='hidden' name='return' value='http://www.car-paradise.org/Web/Pages/Shop/Success.php'> <!-- Display the payment button. --> <input type="image" name="submit" src="https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_US/i/btn/png/btn_addtocart_120x26.png" alt="Add to Cart"> <img alt="" width="1" height="1" src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/scr/pixel.gif"> </form> </div> <?php }?> </div> <?php } Success.php <?php require_once("../../Style/UserNavigation.php"); $txn_id = $_GET['tx']; $payment_gross = $_GET['amt']; $currency_code = $_GET['cc']; $payment_status = $_GET['st']; if(!empty($txn_id)){ //Check if payment data exists with the same TXN ID. $paymentResult = $db->query("SELECT * FROM shop_payments WHERE txn_id = '".$txn_id."'"); if($paymentResult->num_rows > 0){ //payment information $paymentRow = $paymentResult->fetch_assoc(); $payment_id = $paymentRow['payment_id']; //order items details $orderItemResult = $db->query("SELECT p.name, i.quantity, i.gross_amount FROM shop_order_items as i LEFT JOIN products as p ON p.id = i.item_number WHERE payment_id = '".$payment_id."'"); ?> <h1>Your payment has been successful.</h1> <h2>Payment ID: <?php echo $payment_id; ?></h2> <h2>Payment Gross: <?php echo '$'.$paymentRow['payment_gross'].' '.$paymentRow['currency_code']; ?></h2> <?php if($orderItemResult->num_rows > 0){ ?> <h3>Order Items</h3> <table style="width:50%"> <tr> <th>#</th> <th>Product Name</th> <th>Quantity</th> <th>Gross Amount</th> </tr> <?php $i=0; while($item = $orderItemResult->fetch_assoc()){ $i++; ?> <tr> <td align="center"><?php echo $i; ?></td> <td align="center"><?php echo $item['name']; ?></td> <td align="center"><?php echo $item['quantity']; ?></td> <td align="center"><?php echo '$'.$item['gross_amount'].' '.$paymentRow['currency_code']; ?></td> </tr> <?php } ?> </table> <?php } ?> <?php }else{ ?> <h1>Your payment has been successful.</h1> <h2>TXN ID: <?php echo $txn_id; ?></h2> <h2>Payment Gross: <?php echo '$'.$payment_gross.' '.$currency_code; ?></h2> <?php } }else{ ?> <h1>Your payment has failed.</h1> <?php } ?> <a href="/Web/Pages/Shop/Shop.php">Back to products</a> Un ShopOrders.php(IPN) <?php require_once("../../Web/System/Config.php"); /* * Read POST data * reading posted data directly from $_POST causes serialization * issues with array data in POST. * Reading raw POST data from input stream instead. */ $raw_post_data = file_get_contents('php://input'); $raw_post_array = explode('&', $raw_post_data); $myPost = array(); foreach ($raw_post_array as $keyval) { $keyval = explode ('=', $keyval); if (count($keyval) == 2) $myPost[$keyval[0]] = urldecode($keyval[1]); } // Read the post from PayPal system and add 'cmd' $req = 'cmd=_notify-validate'; if(function_exists('get_magic_quotes_gpc')) { $get_magic_quotes_exists = true; } foreach ($myPost as $key => $value) { if($get_magic_quotes_exists == true && get_magic_quotes_gpc() == 1) { $value = urlencode(stripslashes($value)); } else { $value = urlencode($value); } $req .= "&$key=$value"; } /* * Post IPN data back to PayPal to validate the IPN data is genuine * Without this step anyone can fake IPN data */ $paypalURL = "https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr"; $ch = curl_init($paypalURL); if ($ch == FALSE) { return FALSE; } curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTP_VERSION, CURL_HTTP_VERSION_1_1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $req); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLVERSION, 6); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2); curl_setopt($ch, CURLOPT_FORBID_REUSE, 1); // Set TCP timeout to 30 seconds curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 30); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Connection: Close', 'User-Agent: company-name')); $res = curl_exec($ch); /* * Inspect IPN validation result and act accordingly * Split response headers and payload, a better way for strcmp */ $tokens = explode("\r\n\r\n", trim($res)); $res = trim(end($tokens)); if (strcmp($res, "VERIFIED") == 0 || strcasecmp($res, "VERIFIED") == 0) { //Payment data $txn_id = $_POST['txn_id']; $payment_gross = $_POST['mc_gross']; $currency_code = $_POST['mc_currency']; $payment_status = $_POST['payment_status']; $payer_email = $_POST['payer_email']; //Check if payment data exists with the same TXN ID. $prevPayment = $db->query("SELECT payment_id FROM shop_payments WHERE txn_id = '".$txn_id."'"); if($prevPayment->num_rows > 0){ exit(); }else{ //Insert tansaction data into the database $insertPayment = $db->query("INSERT INTO shop_payments(txn_id,payment_gross,currency_code,payment_status,payer_email) VALUES('".$txn_id."','".$payment_gross."','".$currency_code."','".$payment_status."','".$payer_email."')"); if($insertPayment){ //Insert order items into the database $payment_id = $db->insert_id; $num_cart_items = $_POST['num_cart_items']; for($i=1;$i<=$num_cart_items;$i++){ $order_item_number = $_POST['item_number'.$i]; $order_item_quantity = $_POST['quantity'.$i]; $order_item_gross_amount = $_POST['mc_gross_'.$i]; $insertOrderItem = $db->query("INSERT INTO shop_order_items(payment_id,item_number,quantity,gross_amount) VALUES('".$payment_id."','".$order_item_number."','".$order_item_quantity."','".$order_item_gross_amount."')"); } } } }
 3. PHP Version 5.6.32 Testēju ar var_dump(): echo var_dump($userRow['timezone']). "</br>"; echo var_dump($_COOKIE['timeZone']). "</br>"; echo var_dump(date_default_timezone_get()); Un rezultāts: string(11) "Europe/Riga" string(12) "Africa/Accra" string(3) "UTC"
 4. Uz localhost gāja viss čotka. Bet te neizpildās neviens variants, jo UTC nekur netiek uzstādīts. Dīvaini arī tas, ka meiģināju uzlikt default timezone caur php.ini, un izvadīja tāpat UTC Vēlāk izmeiģināšu un padošu ziņu, tagad darbā vienkārši.
 5. 1.inicializēju pašu pirmo. 2.lietotāja laika zona saglabājas mysql db un ir pareiza. 3.cookie tiek ņemts tikai tad, ja lietotājs nav ielogojies profilā.
 6. Sveiki, kā jau iepriekš biju ielicis postu, man ir problēmas ar vairākām lietām, kas gāja uz localhost un neiet uz hosta. Tad nu pēdējā man nesaprotamā lieta ir date_default_timezone_set, jo uz hosta nedarbojas. if(isset($userRow['timezone'])) { date_default_timezone_set($userRow['timezone']); }elseif(isset($_COOKIE['timeZone'])) { date_default_timezone_set($_COOKIE['timeZone']); }else{ date_default_timezone_set("Europe/Riga"); } Pēc būtības vajadzētu būt Europe/Riga laika zonai, vai tai, kuru lietotājs ir izvēlējies, tomēr <?php echo date_default_timezone_get(); ?> izvada : UTC
 7. 1.Paldies 2.Tur vaina skaidra, jo profileModal atrodas pēc šī koda. Atradu vainu, kas šo problēmu raisa, un tik un tā nesaprotu, kādēļ, jo neatrod tieši šīs 2 klases. require_once("../../Web/System/Class.Messages.php"); require_once("../../Web/System/Class.Actions.php"); Pārējos failus(klases), kas atrodas tieši tajā pašā mapē, viņš atrod.
 8. Uzmetu uz vēlviena pavisam cita(bezmaksas) hosta. Tas pats. Bet dīvaini ir tas, kas viss pārējais visas php un javascript funkcijas strādā, izņemot šīs..
 9. Apmēram, gadu taisiju lapu uz localhost, beidzot viss ir pabeigts un nu uzliku uz hosta. Problēma ir tajā, ka navigācijas javascript funkcijas nedarbojas un html neuzrāda arī atsevišķas lietas. Tomēr tajā pat laikā citas javascript funkcijas piemēram (dropzone, smartWizard, setCookies, utt) darbojas. Godīgi sakot, pat nesaprotu, kas varētu būt par iemeslu manai problēmai. Pārbaudīju arī vai js linki ir pareizi. Šādi izskatās uz localhost, kur viss darbojas : Attēls Un šādi uz servera : Attēls Piemēram uzklikšķinot uz profila, vajadzētu atvērties "Profile modal", tomēr konsolē izvada erroru : "Uncaught TypeError: Cannot read property 'style' of null at HTMLAnchorElement.onclick" Uzklikšķinot uz "news", vajadzētu atvērties "News modal", tomēr konsolē izvada erroru: "Fun.php:538 Uncaught ReferenceError: showNews is not defined at HTMLLIElement.onclick" Šeit ir iespējams uzmest aci "live" - Car Paradise (Taču, šīs problēmas uzrādas tikai ielogojoties profilā) - Login: demouser , Parole: demodemo
 10. Paldies par viedokli, tā gan vairāk ir gaumes lieta, tomēr tāpat ieinteresē, kā tu iztēlojies to paveikt? Ja attēli tiks palielināti ar "onHover" tas bojās user-expierience manuprāt. Vai tu domā, takā uzlikšķinot, kā ir šobrīd, posts tiek atvērts atsevišķā lapā?
 11. Paldies par ieteikumu, tiks strādāts pie lapas ielādes. Varbūt vari pastāstīt kas tieši html/css kodā tik ļoti krita acīs?
 12. Sveiki, vēlos jums atrādīt un saņemt ieteikumus projektam, pie kura brīvajā laikā strādāju jau vairāk kā gadu. Pirms reklāmas vēlos piebilst 2 lietas: 1.Dotajā momentā (Beta) testā, portālā atrodas izveides un testēšanas laikā ievietota informācija, tādēļ neesiet pārsteigti, ja kādā postam/komentāram redzet neiespējamu upvote/downvote/comment skaitli. 2.Pie projekta strādāju viens pats, aptverot visu (Bootstrap/HTML/CSS/JavaScript/Ajax/MySQL/PHP), tādā veidā apgūstot palēnām šo visu. Tas nozīmē, ka iespējami daudz "bugi", kurus vēl neesmu atradis, un būtu pateicīgs, ja par atrasto ziņotu šeit. Apsvēršu visus pamototos ieteikumus, utt. (Kas nebūs vienkārši, "Man nepatīk", "Pretīgi" "utt") Car Paradise Community www.car-paradise.org Pamatideja - Izveidot sava veida kopienu, kurā apvienot cilvēkus, kam interesē automašīnas, sākot no auto mīļotājiem un fanātiem, cilvēkiem, kas vēlas izzināt vairāk, līdz pat jebkuram auto īpašniekam, kuram varētu noderēt sniegtā informācija. Mērķis - Padarīt ikviena auto īpašnieka dzīvi vieglāku. Ieguvums lietotājiem: *Bezmaksas informācija *Lieliska vieta, kur iepazīt citus auto fanus. *Iespējama detaļu cenu pazemināšanās.(Ja viss izdodas un tirgus paveras lielāks, lielākā konkurencē -> zemākas cenas.) Ieguvums biznesam: *Lēta reklāma plašam klientu lokam. *Iespēja atrast biznesa partnerus. *Lieliska iespēja mazajiem biznesiem augt starp lielajiem gigantiem. Projektu ir plānots veidot pakāpeniski -> 5 versijās. (Par katru sīkāk, lasīt zemāk) Šobrīd v1 būs pabeigta, ir arī šādi tādi uzmetumi priekš nākamajām versijām. v1 (Beta) - > (Paredzēts lietotāju piesaistei) *Fun system -> Facebook tipa posti ar attēliem, balsošanas sistēmu, komentāriem, utt. *Friend system - > "seko" lietotājiem, personīgās galerijas, "friend posts", utt. *Achievements system -> Beta versijā vēl nav pievienoti achievements. *Actions system -> Saglabā savas un citu darbības. v2 -> Paredzēts primārai peļņai, lai nosegtu ikmēneša izdevumus. *Adverts -> Lietotāju sludinājumi -> maksas *DIY -> Lietotātāju Do It Yourself posti *Events -> Auto pasākumi(bezmaksas pievienošana) *Gaming Zone -> Viss, kas saistīts ar racing tipa spēlēm *Shop -> Portāla suvenīru veikals -> uzlīmes, t-krekli, utt *Wiki -> Lietotāji var pievienot Wiki informāciju, par automašīnām, to detaļām, instrumentiem, utt. - > Par to saņemot bonus punktus. *Bonus System - > Nopelnot bonus punktus, var iemainīt tos pret bezmaksas reklāmām, suvenīriem, utt. v3 - > Galvenā projekta darbības sfēra. (Datubāzes ar uzņēmumiem, meklējot pēc atrašanās vietas(Location).) Bezmaksas priekš lietotājiem, taču jāmaksā būs uzņēmumiem, lai atrastos šajās datubāzēs. Uzņēmumu plus -> Ja pirmās 2 versijas aiziet tautās, tad šī sanāk salidzinoši lēta reklāma, priekš lielas publikas. (Datubāzes veidotas tā, lai katrs uzņēmums reklāmu var veidot pēc saviem ieskatiem, izvēloties, kādu informāciju norādīt) Lietotāju plus -> Bezmaksas datubāzes, kurās iespējams atrast visu sev nepieciešamo informāciju par uzņēmumu, un izmantojot google maps un location, šķirot pēc, piemēram, tuvākā auto servisa un automātisku navigāciju tikt uz servisu. Saraksts ar paredzētajām datubāzēm: Car Dealers -> Driving Schools -> Museums -> Parking Lots -> Part Garages -> Part Shops -> Racing Tracks -> Rent ->Services -> Tow -> Transportation -> Tuning Shops -> Washes v4 -> Vairāk informatīva versija. *Forum *News (Car World News(drift/rally/etc.) v5 -> Viss 'masīvākā' versija. *Car Catalogue (Ar visiem ražotajiem veidiem/motoriem, utt.) *Part Catalogue (Apraksts par auto detaļām, kam der, utt.) *QRCODE System -> Izmantojot QRCODE ar jebkuru android/ios ierīci noskanējot detaļas kodu, parāda informāciju par konkrēto detaļu. Laikam, visu esmu aprakstījis, ja nu kāds tiešām ir izlasijis, līdz beigām. Gaidīšu ieteikumus, jautājumus, utt. Paldies!
 13. BMW 320, 2000.gads, 2.0 dīzelis čipots ~150zs. Kopš manā īpašumā: *Jauns kloķvārpstas skriemelis, rullīši, siksnas, utt. *Sataisīti dažādi tehniski un vizuāli sīkumi. *Jauni bremžu loki. *Vakar ieliku jaunu salonu. Planā: *Sagatavot skatei. *Jauni R16/R17 diski ar plauktu.
 14. Teorētiski man viņam nāca 3 skrūvju vietas ar orģinālajām skrūvēm. Tikai skrūvējot iekšā (ar roku un 13 atslēdziņu) viena skrūve nolūza, tādēļ ir uz divām.
 15. Divas nedēļas atpakaļ liku pie sienas TV. Galvenais ir zināt collas. Un kādu tieši tu kronšteinu vēlies. Personīgi pirku RD Electronics - Grozāms visos leņķos un līdz 65 collām. Maksāja 50-60eiro, precīzi neatceros. Par to izturību gan nezinu, galvenais, lai kārtīga siena un pareizas skrūves. Man 55 collas turas sienā uz 2 skrūvēm un nekādu problēmu.