Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Pieprasījumi

Pieprasi šeit lai kāds uzzimētu avataru/baneri u.c.


Ievēro, pirms prasi darbu !

Foruma tēmas nosaukumam jāatbilst foruma vispārējiem noteikumiem. Vēlams nosaukumā ierakstīt kāda veida darbu vēlaties.

 

Piemēri

[Lūgums] Banneris  |  [Pieprasījums] Headeris  |  Vēlos dizainu u.t.t.

 

Lai pieprasītu darbu, TEV JĀATBILST šādiem nosacījumiem:

 • Forumā reģistrēta vismaz 1 nedēļuJābūt vismaz 10 sakarīgiem rakstiem/komentāriem
 • Ne vairāk kā 4 brīdinājuma punkti (jebšu warnings)

Pārējo informāciju lasīt šajā rakstā: http://has.lv/topic/3530-darba-pieprasisanas-nosacijumi-un-prasibas/

146 topics in this forum

  • 0 replies
  • 986 views
  • 14 replies
  • 514 views
  • 3 replies
  • 398 views
  • 20 replies
  • 1,243 views
  • 4 replies
  • 672 views
  • 16 replies
  • 1,060 views
  • 3 replies
  • 721 views
  • 7 replies
  • 689 views
  • 1 reply
  • 700 views
  • 4 replies
  • 791 views
  • 1 reply
  • 683 views
  • 4 replies
  • 715 views
  • 8 replies
  • 1,038 views
  • 7 replies
  • 728 views
  • 0 replies
  • 618 views
  • 0 replies
  • 727 views
  • 12 replies
  • 1,041 views
  • 0 replies
  • 727 views
  • 12 replies
  • 994 views
  • 15 replies
  • 1,077 views
  • 17 replies
  • 1,605 views
  • 13 replies
  • 1,182 views
  • 7 replies
  • 1,056 views
  • 12 replies
  • 948 views
  • 10 replies
  • 936 views