Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Pieprasījumi

Pieprasi šeit lai kāds uzzimētu avataru/baneri u.c.


Ievēro, pirms prasi darbu !

Foruma tēmas nosaukumam jāatbilst foruma vispārējiem noteikumiem. Vēlams nosaukumā ierakstīt kāda veida darbu vēlaties.

 

Piemēri

[Lūgums] Banneris  |  [Pieprasījums] Headeris  |  Vēlos dizainu u.t.t.

 

Lai pieprasītu darbu, TEV JĀATBILST šādiem nosacījumiem:

 • Forumā reģistrēta vismaz 1 nedēļuJābūt vismaz 10 sakarīgiem rakstiem/komentāriem
 • Ne vairāk kā 4 brīdinājuma punkti (jebšu warnings)

Pārējo informāciju lasīt šajā rakstā: http://has.lv/topic/3530-darba-pieprasisanas-nosacijumi-un-prasibas/

146 topics in this forum

  • 0 replies
  • 1,144 views
  • 14 replies
  • 669 views
  • 3 replies
  • 544 views
  • 20 replies
  • 1,448 views
  • 4 replies
  • 820 views
  • 16 replies
  • 1,263 views
  • 3 replies
  • 860 views
  • 7 replies
  • 820 views
  • 1 reply
  • 816 views
  • 4 replies
  • 935 views
  • 1 reply
  • 799 views
  • 4 replies
  • 860 views
  • 8 replies
  • 1,197 views
  • 7 replies
  • 894 views
  • 0 replies
  • 730 views
  • 0 replies
  • 817 views
  • 12 replies
  • 1,215 views
  • 0 replies
  • 841 views
  • 12 replies
  • 1,129 views
  • 15 replies
  • 1,276 views
  • 17 replies
  • 1,792 views
  • 13 replies
  • 1,403 views
  • 7 replies
  • 1,243 views
  • 12 replies
  • 1,107 views
  • 10 replies
  • 1,118 views