Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Pieprasījumi

Pieprasi šeit lai kāds uzzimētu avataru/baneri u.c.


Ievēro, pirms prasi darbu !

Foruma tēmas nosaukumam jāatbilst foruma vispārējiem noteikumiem. Vēlams nosaukumā ierakstīt kāda veida darbu vēlaties.

 

Piemēri

[Lūgums] Banneris  |  [Pieprasījums] Headeris  |  Vēlos dizainu u.t.t.

 

Lai pieprasītu darbu, TEV JĀATBILST šādiem nosacījumiem:

 • Forumā reģistrēta vismaz 1 nedēļuJābūt vismaz 10 sakarīgiem rakstiem/komentāriem
 • Ne vairāk kā 4 brīdinājuma punkti (jebšu warnings)

Pārējo informāciju lasīt šajā rakstā: http://has.lv/topic/3530-darba-pieprasisanas-nosacijumi-un-prasibas/

Subforums

146 topics in this forum

  • 0 replies
  • 1,038 views
  • 14 replies
  • 598 views
  • 3 replies
  • 465 views
  • 20 replies
  • 1,326 views
  • 4 replies
  • 747 views
  • 16 replies
  • 1,147 views
  • 3 replies
  • 791 views
  • 7 replies
  • 750 views
  • 1 reply
  • 751 views
  • 4 replies
  • 854 views
  • 1 reply
  • 737 views
  • 4 replies
  • 786 views
  • 8 replies
  • 1,114 views
  • 7 replies
  • 811 views
  • 0 replies
  • 661 views
  • 0 replies
  • 765 views
  • 12 replies
  • 1,122 views
  • 0 replies
  • 786 views
  • 12 replies
  • 1,064 views
  • 15 replies
  • 1,177 views
  • 17 replies
  • 1,690 views
  • 13 replies
  • 1,281 views
  • 7 replies
  • 1,144 views
  • 12 replies
  • 1,027 views
  • 10 replies
  • 1,020 views