Welcome to www.HAS.lv - programmējam HTML.

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Pieprasījumi

Pieprasi šeit lai kāds uzzimētu avataru/baneri u.c.


Ievēro, pirms prasi darbu !

Foruma tēmas nosaukumam jāatbilst foruma vispārējiem noteikumiem. Vēlams nosaukumā ierakstīt kāda veida darbu vēlaties.

 

Piemēri

[Lūgums] Banneris  |  [Pieprasījums] Headeris  |  Vēlos dizainu u.t.t.

 

Lai pieprasītu darbu, TEV JĀATBILST šādiem nosacījumiem:

 • Forumā reģistrēta vismaz 1 nedēļuJābūt vismaz 10 sakarīgiem rakstiem/komentāriem
 • Ne vairāk kā 4 brīdinājuma punkti (jebšu warnings)

Pārējo informāciju lasīt šajā rakstā: http://has.lv/topic/3530-darba-pieprasisanas-nosacijumi-un-prasibas/

146 topics in this forum

  • 0 replies
  • 880 views
  • 14 replies
  • 373 views
  • 3 replies
  • 326 views
  • 20 replies
  • 1,158 views
  • 4 replies
  • 569 views
  • 16 replies
  • 972 views
  • 3 replies
  • 652 views
  • 7 replies
  • 624 views
  • 1 reply
  • 595 views
  • 4 replies
  • 695 views
  • 1 reply
  • 623 views
  • 4 replies
  • 637 views
  • 8 replies
  • 922 views
  • 7 replies
  • 620 views
  • 0 replies
  • 559 views
  • 0 replies
  • 638 views
  • 12 replies
  • 947 views
  • 0 replies
  • 661 views
  • 12 replies
  • 881 views
  • 15 replies
  • 965 views
  • 17 replies
  • 1,504 views
  • 13 replies
  • 1,081 views
  • 7 replies
  • 962 views
  • 12 replies
  • 867 views
  • 10 replies
  • 831 views